SlovenianItalianIT

 

Vabljeni na Volilno skupščino RČD PORPORELLA 2023, ki bo, na podlagi 2. odstavka 22. člena statuta RČD Porporella, sklicana v torek, 06. junija 2023 ob 19h v restavraciji Skipper (Marina Koper) v Kopru.

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov;
  2. Poročilo verifikacijske komisije;
  3. Potrditev zadnjega Zapisnika skupščine RČD Porporella ;
  4. Potrditev Poročila o delu za leto 2022;
  5. Potrditev Finančnega poročila RČD Porporella za leto 2022;
  6. Potrditev Poročila Nadzornega odbora RČD Porporella;
  7. Potrditev Finančnega načrta za leto 2023;
  8. Volitve predsednika  in organov RČD Porporella;
  9. Razno.

 

Opozorilo: 

Gradivo in pooblastila za delegate vezano na redne postavke delovanja RČD Porporella boste prejeli v poslovniškem roku.

Gradivo vezano na volitve vseh organov, volilna opravila ter predpisane obrazce pa bo volilna komisija objavila na spletni strani RČD Porporella, najkasneje 30.05.2023. 

 

Športni pozdrav,

 

 

Submit to Facebook

Vremenska Napoved