SlovenianItalianIT

1. Uvodna določba

RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffé s.p. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (angl. GDPR – General Data Protection Regulation).

RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffé s.pse zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani openit.si, uporabljeni v skladu s to Politiko zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Namen dokumenta Politika zasebnosti

V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošti ali drugače ponudite katerikoli osebni podatke, bomo skladno z uredbo GDPR, spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:

·    uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;

·    ti podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam;

·    podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba;

·    naše baze redno preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.

3. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffé s.p.

4. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani porporella.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffé s.p. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

5. Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

·    ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffé s.p. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretje države ali mednarodne organizacije.

6. Obdobje hrambe

Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven ali dokler je to potrebno, da vam zagotavljamo storitve. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oziroma dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

8. Način varstva vaših podatkov

RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffé s.p. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Storili bom vse, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, to je po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani oziroma z vašim preklicem, se vaši osebni podatki v roku 15 dni nepovratno in trajno izbrišejo.

9. Vaše pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffé s.p.

·    omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

·    omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),

·    omogoči pravico do omejitve uporabe,

·    omogoči pravico do ugovora obdelave,

·    omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,

·    omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,

·    poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffé s.p. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffé s.p. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

10. Spremembe Politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Veljavna Politika zasebnosti bo objavljena na naši spletni strani.

Ta politika zasebnosti je bila posodbljena 01. novembra  2019.

Koper, 01.11.2019

 

Vremenska Napoved